Projektchef med fokus på säkerhet till Specialfastigheter

Projektchef med fokus på säkerhet till Specialfastigheter

Vill du vara med och forma framtidens samhällsfastigheter?

Välkommen till en värd full av möjligheter!

Specialfastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vi är ett statligt ägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar unika fastigheter som kännetecknas av säkerhet i framkant. Vår affärsmässiga och framåtriktade företagskultur bygger på säkerhet, närhet, långsiktighet och samverkan – alltid med hållbarheten i fokus.

Vår organisation bygger på tre affärsområden – Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt Institutionsvård och övriga specialverksamheter. Fastighetsinnehavet har en lokalyta på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter med ett marknadsvärde som uppgår till cirka 30 miljarder kronor. Vi är cirka 170 medarbetare och huvudkontoret är delat mellan Linköping och Stockholm. Utöver det har vi kontor i Lund, Göteborg, Örebro och Sundsvall.

Specialfastigheter har en pågående projektvolym på ca 4 miljarder kronor varav 3,5 är investeringar och ca 500 miljoner underhåll. Våra kunder har stora behov av utökning och utveckling av sina lokaler vilket gör att vår investeringsvolym förväntas fortsätta öka de närmaste åren. Vi har planerade projekt hos bl.a. Kriminalvården, Polisen, SiS, Domstolsverket m.fl.

Komplexa fastigheter ger komplexa projekt med höga krav på säkerhet och tekniskt utförande. Som Projektchef förväntas du ha det övergripande ansvaret för en projektportfölj med flertalet projekt efter beslut om genomförande. Denna roll innebär ett övergripande ansvar för koordinering, resurssättning och framdrift av projektportföljen likväl som uppföljning och stöd till projektledarna som ansvarar för de enskilda projekten i portföljen.
Som projektchef innehar du rollen som projektägare efter beslut om genomförande av projekten vilket innebär ett huvudansvar för projektens effektmål.

På Specialfastigheter blir du välkomnad in i en organisation där din kompetens och utveckling värdesätts. Investeringar görs utifrån ett långsiktigt och högkvalitativt perspektiv och din roll och kompetens gör skillnad!

Tjänsten
Som Projektchef hos Specialfastigheter kommer du att få arbeta med ny- och ombyggnationer av fastigheter med stort fokus på säkerhet samt underhållsrelaterade projekt. Du blir en del av ett team med 17 medarbetare vilka idag utgår från Lund, Linköping, Stockholm, Göteborg och Örebro. Som Projektchef hos Specialfastigheter ansvarar du för:

 • Att projekten i projektportföljen genomförs i enlighet med Specialfastigheters övergripande mål och riktlinjer.
 • Projektportföljen gentemot hyresgäster, affärsområdeschefer och förvaltare under hela projektprocessen från projektering till överlämning till förvaltning.
 • Att säkerställa interna och externa resurser till projekten i portföljen
 • Att leda och stötta interna och externa projektledare inom projektportföljen
 • Avstämningar och rapportering till styrgrupp för projektportföljen 
 • Fatta beslut om projektförändringar inom ramen för uppdragets mandat men utanför projektledarens attesträtt
 • Löpande utvärdera arbetsmetoder, produktval, konsulter och entreprenörer för att säkerställa en hög kvalitet och effektivitet
 • Agera Ombud i projekt gentemot konsulter och entreprenörer
 • God erfarenhet av budgetansvar, ekonomisk styrning, prognoser och uppföljning.
 • Erfarenhet av upphandling av konsulter och entreprenörer samt kunskap i entreprenadjuridik.
 • Erfarenhet av att leda större byggprojekt samt förståelse för vad som krävs för att få dessa effektiva.
 • Ett stort intresse för fastigheter och byggprojekt samt en god helhetsförståelse för branschen.

Om dig
Vi förväntar oss att du är utbildad civilingenjör eller byggnadsingenjör alternativt har du införskaffat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har minst 10 års erfarenhet av att leda fastighetsprojekt som beställare eller entreprenör. 

Utöver detta förväntar vi oss att du har:

 • Erfarenhet av att självständigt driva projekt i säkerhetskritiska miljöer samt arbete enligt LOU är meriterande. 
 • Du kommer att arbeta i nära samarbete med både kunder och andra intressenter såväl som med vår egen förvaltningsorganisation. 
 • Därför är det av stor vikt att du har en mycket god samarbetsförmåga och värdesätter goda relationer. 
 • Du är en trygg och stabil person med naturlig fallenhet för en god och framgångsrik kommunikation. 
 • För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du förstår och kan tillämpa affärsmässiga principer.

Placering
Din placeringsort blir Stockholm eller Linköping men då verksamhetens fastighetsbestånd är rikstäckande innefattar tjänsten resor och körkort för personbil är ett krav.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 9 juli.

Låter detta intressant?
Specialfastigheter samarbetar i denna rekrytering med Judith Kovacs på People360. För mer information är du välkommen att kontakta, Judith på t:0705–111 466 eller e-post: judith.kovacs@people360.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din meritförteckning märkt ”Projektchef” så snart som möjligt dock senast 9:e juli.

I och med att våra hyresgäster bedriver säkerhetskänslig verksamhet och med hänsyn till våra egna höga krav på säkerhet så utför vi en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra en säkerhetsintervju samt ta del av utdrag från Polisens belastningsregister. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3). 

Fackliga företrädare
Akademikerföreningen, Sofia Nilsson, 010-788 62 48
Unionen, Lena Germundsson, tel. 010-788 62 40
SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78

Varmt välkommen med din ansökan!

 


Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

People you might work with

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor