Nykvarnsbostäder söker Ekonomichef

Nykvarnsbostäder söker Ekonomichef

Nykvarnsbostäder (Nybo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun. Vi har cirka 550 lägenheter i vårt bestånd och vår ambition är att vara ett attraktivt boendealternativ genom öppenhet, omtanke och affärsmässighet. Vår målsättning är att erbjuda ett tryggt boende i Nykvarn med en hög servicenivå

Nykvarn FAst.utv 1200x400.jpg

Ekonomichef

Förväntningar på rollen som helhet
Vi söker en erfaren ledare med strategisk höjd, ett drivet och lyhört ledarskap med förmågan att axla ansvaret för att vidareutveckla Nykvarnsbostäder ekonomifunktion. Vi söker en prestigelös ledare som skapar engagemang, trygghet och förutsättningar för medarbetare att kunna utveckla sin kompetens, sitt kvalitetsarbete och därmed stärka Nykvarnsbostäders varumärke.

Som chef på Nykvarnsbostäder är du en förebild för vår värdegrund SARA, service, ansvar, respekt & arbetsglädje, och agerar utifrån dem. Det förväntas att du som engagerad och inspirerande ledare skapar positiva relationer såväl inom som utom organisationen. 

För att Nykvarnsbostäder ska kunna möta framtida krav och utvecklas i enlighet med ägarens direktiv krävs fokus på många områden. Tillsammans med ledningsgruppen ska du verka för att uppfylla bolagsplan och mål. 

I ledningsgruppen bidrar du med din kompetens och erfarenhet samt, genom att följa och bevaka omvärlden, driver förändringsarbete och utvecklar bolaget. Genom att samarbeta med samtliga avdelningar och team skapar du dig en helhetssyn på verksamheten. 

Övergripande uppdrag
Har det övergripande ansvaret för bolagets ekonomiska redovisning, finansiella ställning, rapportering och budget. Leda avdelningen mot uppsatta verksamhetsmål samt operativt och strategiskt utveckla verksamheten. Ingår i bolagets ledningsgrupp och har ett övergripande strategiskt ansvar att utveckla hela bolagets verksamhet. Uppdraget innebär att leda i linje med bolagets ledaridé och värdegrund samt kontinuerligt kommunicera NYBOs strategiska resa och vara bärare av NYBOs vision.

Ansvar och genomförande av relevanta upphandlingar inom ansvarsområdet ingår. 

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Ansvara för att säkerställa kvalitet i bolagets interna och externa ekonomiska rapportering
 • Ansvara för dialog med revisorer och andra externa aktörer samt säkerställa att lagar och regler efterlevs
 • Upprätta och genomföra avdelningens verksamhetsplan samt årlig budget
 • Upprätta årlig budget och säkerställa efterlevnad
 • Ansvara för och upprätta och analysera investeringskalkyler.
 • Ansvara för att utveckla bolagets affärsmässighet i upphandlingar och ekonomiska beslut
 • Ansvara för implementeringen av bolagets verksamhetsledningssystem på avdelningen
 • Säkerställa effektivitet i utvecklandet av arbetsprocesser och informationsflöden
 • Coacha och leda den dagliga verksamheten
 • Personalansvar med kompetensutveckling samt medarbetar- och lönesamtal
 • Agera förebild i sitt ledarskap och visa respekt, lyhördhet och tydlighet i hela organisationen
 • Ansvara för ett delegerat arbetsmiljöansvar
 • Bidra till trygghet i verksamheten genom en proaktiv riskhantering
 • Bidra med kreativitet och helhetssyn i ledningsgruppens arbete
 • Säkerställa att ledningen skyndsamt har nödvändig information inom ansvarsområdet som underlag för agerande och beslut

Organisatorisk placering
Rollen är underställd VD

Personalansvar
Inom avdelningen Ekonomi/administration och Hr, finns idag 3 personer. 

Kompetenskrav utbildning/erfarenhet

 • Relevant akademisk utbildning
 • Gedigen erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning
 • Goda kunskaper inom fastighetsekonomi 
 • Goda kunskaper inom verksamhets- och affärsutveckling.
 • Mycket goda kunskaper i Excel
 • Goda kunskaper i övriga Officeprogram
 • Dokumenterad ledarerfarenhet
 • Körkort (lägsta behörighet B)

Meriterande

 • Du har erfarenhet från politiskt styrd organisation och god vana av ledningsgrupp och styrelsearbete. Du har ett starkt samhällsintresse och förståelse för det allmännyttiga uppdraget. 

Övergripande arbetsuppgifter

 • Stöd till övriga chefer i bolaget. 
 • Följa policys och riktlinjer som gäller för AB Nykvarnsbostäder.

Placeringsort
Nykvarn

Låter detta intressant?

Välkommen med din ansökan via länken senast 4 april 2020 om du är intresserad av tjänsten.  I denna rekrytering samarbetar Nykvarnsbostäder med People360. För mer information är du välkommen att kontakta, Judith Kovacs på tel: 0705-111 466 alt. epost: judith.kovacs@people360.se  Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din meritförteckning tillsammans med ett personligt brev så snart som möjligt märkt ”Ekonomichef”

Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att ses!

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor