Chef Projekt och Utveckling till Specialfastigheter

Chef Projekt och Utveckling till Specialfastigheter

Välkommen till en värd full av möjligheter!

Specialfastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vi är ett statligt ägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar unika fastigheter som kännetecknas av säkerhet i framkant. Vår affärsmässiga och framåtriktade företagskultur bygger på säkerhet, närhet, långsiktighet och samverkan – alltid med hållbarhet i fokus.

Vår organisation bygger på tre affärsområden – Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt Institutionsvård och övriga specialverksamheter. Fastighetsinnehavet har en lokalyta på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter med ett marknadsvärde som uppgår till cirka 29 miljarder kronor. Vi är cirka 160 medarbetare och huvudkontoret är delat mellan Linköping och Stockholm. Utöver det har vi kontor i Lund, Göteborg, Örebro och Sundsvall.

Arbetsuppgifter
Vill du leda vår enhet Projekt och Utveckling och bidra till en säker och hållbar fastighetsutveckling?

Vi söker en erfaren ledare med ett drivet och kommunikativt ledarskap och förmåga att axla det strategiska ansvaret för vår projekt- och teknikutveckling, med ett tydligt kund-, säkerhets- och hållbarhetsfokus.

Rollen innebär huvudansvar för enheterna Projekt, Teknikstöd och Förvaltningsstöd och till din hjälp har du tre enhetschefer och deras medarbetare som är projektchefer, projektledare, teknikspecialister, miljöstrateg, energistrateg, förvaltningsingenjörer och tekniska dokumentationsansvariga.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:

  • Ett coachande och utvecklande ledarskap som ger långsiktig lönsamhet, arbetsglädje och naturligt förändringsklimat
  • Budgetansvar med styrning och uppföljning av Projekt och utveckling i sin helhet, såväl som för varje enskilt projekt
  • Utveckla enheten Projekt och utveckling strategiskt, taktiskt och operativt
  • Aktivt ansvar för hållbarhetsarbetet inom enheten
  • Ansvara för att driva arbetet med att minska Specialfastigheters koldioxidutsläpp i byggprocessen
  • Säkerställa att organisationen följer projektstyrning och process för projektgenomförande
  • Samverka med och stötta affärsutveckling och förvaltningen, vilka är de interna beställarna av projekt
  • Genomförande av underhåll samt om-, till- och nybyggnadsprojekt, samt att säkerställa att dessa blir bra både för den interna och externa kunden
  • Teknisk utveckling av våra produkter där säkerheten är ett särskilt utpekat ansvar

Utöver det spelar du som chef för Projekt och utveckling även en viktig roll i utvecklingen av Specialfastigheters verksamhet i stort. Du själv rapporterar till vd och ingår i företagets ledningsgrupp.

Är det här du?
Du är en trygg ledare med ett gott strategiskt ledarskap, med intresse för att skapa goda förutsättningar för medarbetare att göra sitt bästa. Du är en relationsbyggare som tycker om att samarbeta och skapa värde för oss och våra intressenter.

Kunskap om investeringsprocessen, både vid nyproduktion och till- och ombyggnad, är något du besitter. Du har en akademisk utbildning som gett dig relevant kompetens inom projektstyrning, genomförande och uppföljning. Du har god kunskap av att styra och följa upp projekt med förståelse av organisation med utformning som beställare – utförare.

Du har erfarenhet och kunnighet inom fastighetsbranschen, samt ett engagemang för hållbarhet och säkerhet. Kund-, marknads- och affärsfokus faller dig naturligt. Du ser kundernas behov och skapar utifrån dessa affärsmöjligheter för oss med relevanta kunderbjudanden.

Vi stöttar dig!
För att du ska kunna göra ett bra jobb så finns det ett starkt stöd runt din enhet. Du samarbetar aktivt med vår förvaltningsenhet och affärsområdesenhet. Du får stöd med inköp, säkerhet, kundrelationer, ekonomi, controlling, HR, IT, kommunikation, hållbarhet och kvalitet från ett duktigt team.

Placering
Din placeringsort är Stockholm eller Linköping men då verksamhetens fastighetsbestånd är rikstäckande innebär tjänsten en del resor.

Ansökan
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 27 maj men sök gärna redan idag då urval sker löpande.

Specialfastigheter samarbetar i denna rekrytering med Judith Kovacs på People360. För mer information är du välkommen att kontakta, Judith på t:0705–111 466 eller e-post: judith.kovacs@people360.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din meritförteckning tillsammans med ett personligt brev märkt ”Chef Projekt och Utveckling”.

I och med att våra hyresgäster bedriver säkerhetskänslig verksamhet och med hänsyn till våra egna höga krav på säkerhet så utför vi en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetsprövningssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. 

Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3). Eftersom anställningen kommer att placeras i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Fackliga företrädare
Akademikerföreningen, Sofia Nilsson, 010-788 62 48
Ledarna, Gustav Tidman, 010-788 62 53
Unionen, Lena Germundsson, tel. 010-788 62 40
SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor