facebook tracking
SABO söker Expert fastighetsutveckling och nyproduktion

SABO söker Expert fastighetsutveckling och nyproduktion

SABO söker Expert fastighetsutveckling och nyproduktion

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för mer än 300 allmännyttiga bostadsföretag. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Läs mer på sabo.se.

Verksamhetens uppdrag

SABO är en branschorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. SABO ger medlemsstöd i form av utbildning, svarar för ekonomisk och juridisk rådgivning samt driver sakfrågor relaterade till allmännyttiga bostäder. SABO är också intresseförening och driver påverkansarbete. Värdegrunden! Innovativa, kompetenta och tillsammans. Som en viktig del av uppdraget ska särskild vikt läggas vid att förbättra medlemsföretagens förutsättningar för nyproduktion.

Detta görs främst med SABOs koncept Kombohus samt genom att förbättra kapaciteten och konkurrensen genom att få in utländska bolag i Sverige. Kombohuskonceptet ska utvidgas med ytterligare ramavtal.

Verksamhetens mål

Byggkostnaderna har under lång period ökat mer än andra producentpriser i ekonomin samtidigt som produktivitetsutvecklingen varit väsentligt sämre än i den övriga industrin. Att stärka byggherrerollen och bredda marknaden är nyckelfrågor för medlemsföretagen, för SABO och för enheten Fastighet & Boende. Medlemsföretagens starka fokus på nyproduktion ställer krav på SABO och enheten när det gäller fastighetsutveckling. En stor del av nyproduktionen kommer att tillkomma i redan bebyggda områden i form av kompletteringsbebyggelse och medlemsföretagen kan behöva stöd och hjälp i dessa frågor.

Affärsområde Fastighet & Boende

Här samlas expertresurser inom fastighets- och boendeområdet. Enheten arbetar med frågor inom drift, förvaltning, byggherrerollen, miljö- och energifrågor, utemiljö, planfrågor, nyproduktion, underhållsplanering, renovering, upphandling, digitalisering, integration, hyresgästkommunikation, boende för äldre, trygghet och boinflytande.

Befattningens uppdrag
 • Som expert och projektledare inom kompetensområdet verka för medlemsnyttan och i olika sammanhang företräda branschorganisationen. Kompetensområdet omfattar:
  • Marknadsanalyser
  • Stadsdels-och områdesutveckling
  • Olika typer av fastighetsutveckling, upplåtelseformer mm
  • Nödvändiga analyser i samband med FU och nyproduktion
  • Stärkt byggherreroll genom utvecklad kompetens inom olika entreprenadformer
  • Breddning av marknaden
  • Industriella processer och produktionssystem
  • Koncept för nyproduktion och påbyggnation
  • Upphandling och upphandlingsmodeller
  • Investeringskalkyler >25 år
 • Säkerställa leverans i enlighet med uppdraget och aktuella mål.
 • Intresse, förståelse och utvecklingspotential inom strategiskt arbete och digitalisering
 • Tjänsten är förknippad med resor främst inom landet
 • Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift samt har baskunskaper i engelska.
 • Få utländska bolag att etablera sig på den Svenska marknaden genom attraktiva byggkoncept.
 • Utarbeta ett strategidokument kring SABOs engagemang i fastighetsutvecklingsfrågor
 • Utveckla och förvalta SABOs ramavtal inom Kombohus-konceptet


Befattningens mål
Ansvar i befattningen
 • Strategisk rådgivning till medlemsföretagen inom kompetensområdet
 • Projektledning/-styrning inom kompetensområdet
 • Ge inspiration till utbildning och kompetensutveckling inom området
 • Bevakning, analys och initiering av olika frågor som rör kompetensområdet
 • Kulturbärare
 • Säkerställa ett effektivt samarbete inom enheten för att nå målen
 • Skapa förtroendefulla, konstruktiva relationer såväl inom organisationen som mot medlemmarna
 • Utveckla och underhålla nätverkskontakter inom området
 • Strategisk utveckling
Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Ge medlemsföretagen råd och stöd i frågor som ligger inom kompetensområdet. Innefattar även hänvisningar till ”rätt” person, myndighet, organisation m.m. 
 • Initiera, delta i, eller självständigt driva projekt inom enheten.
 • Hålla sig à jour med det som händer i omvärlden, trender, beslut eller förslag som påverkar ”min” del av branschen kring exempelvis nyproduktion och internationella kontakter
 • Tillsammans med annan enhet planera och genomföra olika utbildningsinsatser, workshop, konferenser m.m. för medlemsföretag och eventuellt intressenter
 • Arbeta fram underlag till remissvar, delta i utredningar och ta fram utredningsunderlag och strategidokument inom kompetensområdet
 • Initiera och driva digitalisering inom kompetensområdet, med stöd av expertis inom området Digitalisering.
Kravprofil
Utbildning 
 • Relevant akademisk utbildning inom lantmäteri, väg- och vatten, arkitekt eller liknande.
Erfarenhet
 • Förståelse för planprocesser
 • Projektledning/-styrning
 • Planerings- och uppföljningsarbete
 • Nätverksarbete
 • Erfarenhet av nyproduktionsprojekt/fastighetsutveckling
Kunskap (krav på faktisk kunskap)
 • Breda kunskaper inom området
 • Strategisk utveckling
 • Uttrycka sig väl i tal och skrift
Kompetens 
 • Självgående
 • Energisk
 • Pedagogisk insikt
 • Samarbetsförmåga
 • Relationsskapande
 • Affärsmässig
 • Strategisk
 • Problemlösande analysförmåga
 • Språklig analytisk förmåga
 • Numerisk förmåga


I denna rekrytering samarbetar vi med People360. För mer information är du därför välkommen att kontakta, Judith Kovacs på t: 0705–111 466 eller e-post: judith.kovacs@people360.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din meritförteckning tillsammans med ett personligt brev märkt ”Expert fastighetsutveckling och nyproduktion” så snart som möjligt.


Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att ses!

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor