facebook tracking
​SABO söker Expert digital fastighetsutveckling​

​SABO söker Expert digital fastighetsutveckling​

SABO söker Expert digital fastighetsutveckling

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för mer än 300 allmännyttiga bostadsföretag. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga ­aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Läs mer på sabo.se.

Mål- och ansvarsbeskrivning
Verksamhetens uppdrag

SABO är en branschorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. SABO ger medlemsstöd i form av utbildning, svarar för ekonomisk och juridisk rådgivning samt driver sakfrågor relaterade till allmännyttiga bostäder. SABO är också intresseförening och driver påverkansarbete. 

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 

Utifrån en kartläggning som genomfördes 2017 om allmännyttans digitala nuläge och önskan om framtida läge, kommer SABO tillsammans med medlemsföretagen att ta fram en gemensam digital agenda under våren 2018. Med den som utgångspunkt kommer SABO att lägga fast en plan för branschutveckling och medlemsstöd inom digitaliseringsområdet. Stöd till medlemmarna kan vara utbildningar, handböcker och nätverk.  

Verksamhetens mål

SABO och enheten Fastighet & Boende ska driva digitaliseringsfrågor och säkerställa att SABOs medlemmar får rätt verktyg och rätt förutsättningar för att kunna skapa digitala tjänster som bidrar till effektivare fastighetsförvaltning, nya intäktsmöjligheter och bättre upplevelser till sina hyresgäster. Digitaliseringen ska drivas så att den stärker ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Affärsområde Fastighet & Boende

Här samlas expertresurser inom fastighets- och boendeområdet. Enheten arbetar med frågor inom drift, förvaltning, byggherrerollen, miljö- och energifrågor, utemiljö, planfrågor, nyproduktion, underhålls­planering, renovering, upphandling, digitalisering, integration, hyresgästkommunikation, boende för äldre, trygghet och boinflytande.

Befattningens uppdrag
 • Som expert och projektledare inom kompetensområdet verka för medlemsnyttan och i olika sammanhang företräda branschorganisationen
 • Kompetensområdet omfattar:
  • Internet of Things med dess möjligheter och begränsningar inom Fastighets IT
  • KO-modeller i öppna nät
  • Digital infrastruktur med affärs-och intäktsmodeller
  • Tjänster till boende, Tillgänglighetssystem m.m.
  • IT relaterad lagstiftning
  • Statistikinsamling
  • Samverkan med Bo-IT
  • IT-säkerhet
 • Säkerställa leverans i enlighet med uppdraget och aktuella mål.
 • Intresse, förståelse och utvecklingspotential inom digital utveckling.
 • Tjänsten är förknippad med resor främst inom landet.
 • Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift samt har baskunskaper i engelska.
Befattningens mål
 • Utveckla former för att tillsammans med medlemmarna sprida och förankra den digitala agendan för allmännyttan.
 • Med den digitala agendan som grund ta fram en plan för branschutveckling och medlemsstöd inom digitaliseringsområdet.
 • Utveckla rätt verktyg och rätt förutsättningar för att kunna skapa digitala tjänster och digital utveckling hos medlemsföretagen.
Ansvar i befattningen
 • Strategisk och operativ rådgivning till medlemsföretagen inom kompetensområdet.
 • Strategisk utveckling inom kompetensområdet.
 • Projektledning/-styrning för särskilda projekt inom kompetensområdet.
 • Ge inspiration, utbildning och kompetensutveckling till medlemsföretagen.
 • Bevakning, analys och initiering av olika frågor som rör kompetensområdet.
 • Bygga och underhålla nätverk, samverka med andra aktörer.
 • Språkrör för branschen inom digitalisering av fastighetssektorn.
 • Säkerställa ett effektivt samarbete inom enheten.
 • Skapa förtroendefulla, konstruktiva relationer såväl inom organisationen som mot medlemmarna.
 • Driva plattformarna kring, Fast Market och Fast API genom Bo-IT.
 • Kulturbärare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Initiera och driva digitalisering inom kompetensområdet.
 • Ge medlemsföretagen råd och stöd i frågor som ligger inom kompetensområdet. Innefattar även hänvisningar till ”rätt” person, myndighet, organisation m.m.
 • Att utifrån den digitala agendan, arbeta fram en plan för branschutveckling och medlemsstöd inom digitaliseringsområdet.
 • Utveckla verktyg och förutsättningar för digitala tjänster och digital utveckling bland medlemsföretagen.
 • Initiera, delta i, eller självständigt driva projekt inom enheten.
 • Hålla sig à jour med det som händer i omvärlden, trender, beslut eller förslag som påverkar ”min” del av branschen.
 • Särskilt arbeta med att lyfta frågor kring IT-säkerhet kopplade till fastighetsdrift och verksamhetsdrift.
 • Initiera och tillsammans med annan enhet planera och genomföra olika utbildningsinsatser, workshop, konferenser m.m. för medlemsföretag och eventuellt intressenter.
 • Arbeta fram underlag till remissvar, delta i utredningar och ta fram utredningsunderlag inom kompetensområdet.
Kravprofil
Utbildning 
 • Relevant akademisk utbildning. Systemvetare, lantmäteri, väg- och vatten, arkitekt eller liknande.
Erfarenhet
 • Tjänster och utveckling inom fastighetsrelaterade IT-system.
 • Digital utveckling inom fastighetsbranschen gärna med inriktning på digitala tjänster mot kund (hyresgäster).
 • Arbete i gränssnittet mellan teknik och affär.
 • Projektledning/Projektstyrning.
 • Behovsanalyser.
 • Nätverksarbete.
 • Säkerhetsfrågor inom området (IT-säkerhet).
 • Planerings- och uppföljningsarbete.
Kunskap (krav på faktisk kunskap)
 • Breda kunskaper inom digitaliseringsområdet.
 • Strategisk utveckling – från behovsanalys till digital tjänst.
 • Omvandla behovsanalyser och verksamhetsmodeller till kravspecifikationer.
 • Projektarbetsmodeller/Projektverktyg.
 • Uttrycka sig väl i tal och skrift.
Kompetens 
 • Självgående.
 • Energisk.
 • Pedagogisk insikt.
 • Samarbetsförmåga.
 • Relationsskapande.
 • Affärsmässig.
 • Strategisk.
 • Problemlösande analysförmåga.
 • Språklig analytisk förmåga.


I denna rekrytering samarbetar vi med People360. För mer information är du därför välkommen att kontakta, Judith Kovacs på t: 0705–111 466 eller e-post: judith.kovacs@people360.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din meritförteckning tillsammans med ett personligt brev märkt ”Expert digital fastighetsutveckling” så snart som möjligt.


Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att ses!

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor